Mann i arbeid ved Malvik FryselagerOptimale lagringsforhold for alle typer fryseprodukter.

Vi har alle fasiliteter og godkjenninger som trengs for profesjonell håndtering av dine varer!

Alt du trenger av lagertjenester i tempererte soner i henhold til krav fra Mattilsynet. Vi tilbyr alt av håndtering-, plukke- og merketjenester og håndterer selvsagt lasting og lossing av containere for import og eksport. Vi dekker dine behov uansett om det gjelder store volum, bulklagring eller enkelte paller.

På våre 15000 m² finner du fryselager og kjølelager med superkjøl, innfrysing, emballering, kontrollert opptinging, samt egen avdeling godkjent for håndtering, avemballering og emballering av bart kjøtt.

 

Superkjøl

En optimalisert lagring som gir høyere kvalitet på kjøtt og fisk i forhold til tradisjonell fryselagring.

Hemmeligheten er å kjøle ned kjøttet eller fisken til en betydelig lavere temperatur enn kjøleskapstemperaturen på rundt fire grader pluss som har vært vanlig til nå. SINTEF har påvist at produktene holder seg alle best dersom de oppbevares i en temperatur på minus en til minus to grader celsius.

Superkjøling er lagring ved temperatur like under frysepunktet.

Truck i aksjon på Malvik Fryselager

Produktet blir superkjølt ved at det blåses en gass over fileten slik at vi får en såkalt skallfrysing. Man får en effektiv kjernetemperatur på under null grader gir et ferskere produkt, samtidig som man oppnår lengre holdbarhet.

 

Sporing og logistikkhåndtering

Moderne digital håndtering av hele prosessen fra mottak, lagring og evt. håndtering til utskipning.

Scanning ved mottak lar oss effektivt og trygt håndtere hele prosessen med lagerplassering, skifte av vareeier og lagerleier, uttak fra lager med uttakssedler, transportmerking og fraktbrev, utfakturering av lagerleie og uttak samt informasjon som kvalitetssikrer produksjonsprosessen og ivaretar alle krav til sporing.

 

Hør mer om hva vi kan tilby!  Snakk med oss