Mann i arbeid ved lageret

Optimale lagringsforhold for alle typer fryseprodukter.

Vi har alle fasiliteter og godkjenninger som trengs for profesjonell håndtering av dine varer!

Alt du trenger av lagertjenester i tempererte soner i henhold til krav fra Mattilsynet. Vi tilbyr alt av håndtering-, plukke- og merketjenester og håndterer selvsagt lasting og lossing av containere for import og eksport. Vi dekker dine behov uansett om det gjelder store volum, bulklagring eller enkelte paller.

På våre 15000 m² finner du fryselager og kjølelager med , innfrysing i frysetuneller, emballering, kontrollert opptining, samt egen avdeling godkjent for håndtering av uemballerte næringsmidler.

Truck i aksjon på Malvik Fryselager

.

Sporing og logistikkhåndtering

Moderne digital håndtering av hele prosessen fra mottak, lagring og evt. håndtering til utskipning.

Scanning av strekkoder ved mottak lar oss effektivt og trygt håndtere hele prosessen med lagerplassering, skifte av vareeier og lagerleier, uttak fra lager med uttakssedler, transportmerking og fraktbrev, utfakturering av lagerleie og uttak samt informasjon som kvalitets sikrer produksjonsprosessen og ivaretar alle krav til sporing.

Hør mer om hva vi kan tilby!